Konference: “Stress ģimenē – kas, kurš, kā un kāpēc…”

Jau 24.maijā Rīgas Stradiņa universitātē, Dzirciema ielā 16, ikviens tiek aicināts apmeklēt profesionālās pilnveides konferenci “Stress ģimenē – kas, kurš, kā un kāpēc…”.

 
KONFERENCES PROGRAMMA
 
8.45 – 9.30 Reģistrācija
 
9.30 – 9.45 Konferences atklāšana
Prof. Gunta Ancāne, RSU Psihosomatiskās medicīnas un psihoterapijas klīnika; Asoc. prof. Ilze Grope, RSU TIF, LPA; Ass. Līga Kozlovska, RSU Ģimenes medicīnas katedra, TIF, LĢĀA
 
9.45 – 10.00 Kur mēs esam un kas mūs ietekmē – reālā situācija un ieskats sabiedrības sajūtās
Dr.biol. Juris Šteinbergs
 
10.00 – 10.45 Stress un disstress – attīstošais un postošais. Ģimenes aspekti
Prof. Gunta Ancāne, RSU Psihosomatiskās medicīnas un psihoterapijas klīnika
 
10.45 – 11.05 Stresa izpausmes ģimenē – ģimenes ārsta pieredze
Ass. Līga Kozlovska, RSU Ģimenes medicīnas katedra, TIF, LĢĀA
 
11.05 – 11.25 Bērna veselība un pārmēru liela stresa ietekme
Asoc. prof. Ilze Grope, RSU TIF, LPA
 
11.25 – 11.45 Pieci trauksmes veidi
Doc. Artūrs Utināns, RSU Psihosomatiskās medicīnas un psihoterapijas katedra
 
11.45 – 12.30 Atkarība kā biopsihosociāla slimība. Palīdzības iespējas
Dr. Inga Landsmane, RPNC NPD Ambulatori konsultatīvās nodaļas vadītāja
 
12.30 – 13.00 Kafijas pauze
 

13.00 – 13.30 Līdzatkarība. Terapijas pamatprincipi
Doc. Velga Sudraba, RSU  Māszinību un dzemdību aprūpes katedra
 

13.30 – 13.50 Intervences iespējas no psihoaktīvajām vielām atkarīgām personām

Doc. Jeļena Koļesņikova, RSU Veselības psiholoģijas un pedagoģijas katedra

 
13.50 – 14.20 Emocionālā disstresa ārstēšana ģimenē – ārstējam bērnu vai vecākus?
Lelde Smilte, RSU Psihosomatikas klīnika; Sandra Vinniņa, RSU Psihosomatiskās medicīnas un psihoterapijas klīnika; Artūrs Miksons, RSU Psihosomatikas klīnika
 
14.20 – 15.05 Vardarbība un sociālie aspekti
Laila Balode, nodibinājuma “Dardedze” Konsultāciju daļas vadītāja, valdes locekle
 
15.05 – 15.45 Vardarbības un atkarību tiesiskie aspekti
Dr.jur. Jānis Baumanis, RSU vadošais pētnieks, Juridiskās fakultātes Tiesību zinātņu katedra
 
15.45 – 16.05 Mākslas terapijas iespējas atkarību pacientiem
 
16.05 – 16.50 Stresa vadības farmakoloģiskie aspekti
Asoc. prof. Santa Purviņa, RSU FF Farmakoloģijas katedra
 
Mērķauditorija: ārstniecības personas, sociālie darbinieki, pedagogi un citi interesenti
Dalības maksa:
EUR 20,00 – ārstiem
EUR 15,00 – pārējiem
 

Pieteikumā jānorāda konferences nosaukums, vārds, uzvārds, personas kods, kontakttālrunis un maksātāja rekvizīti, ja maksātājs ir juridiska persona
vai

  • aizpildot elektroniskās pieteikšanās formu RSU mājas lapā www.rsu.lv


 
Atpakaļ